Monthly Archive for Kwiecień, 2012

Aktualizacja:


„Hope”
50x70cm, akryl na płótnie, 2012r.


Antony C. Sutton o tajnej historii XX wieku:

sutton_bolshevik_wall_street_hitler
   Wall Street and the Rise of Hitler   Wall Street and the Bolshevik Revolution 

    Autorem zaprezentowanych książek jest Antony C. Sutton. W jednym i drugim przypadku ich tytuły mówią same za siebie i dają do zrozumienia, co jest najistotniejsze w doprowadzeniu do rewolucji, czy zmian politycznych. Chodzi o ich wsparcie finansowe realizowane poprzez tajne służby różnych państw, które wprowadzają w ten sposób korzystne dla siebie zmiany na terenie przeciwnika. Wiąże się to z technologiczną i finansową pomocą dla zbrodniczych systemów oraz działań wojennych, a na czym przy okazji zarabiają wielkie firmy.

    Skąd Lenin, Trocki, czy Hitler, mieli zaplecze finansowe do prowadzenia swojej działalności? Nie bez powodu jeden z rozdziałów książki Wall Street and the Rise of Hitler to „General Electric Funds Hitler”, a drugi „Standard Oil Fuels World War II”.

    Niestety książki Suttona wykorzystywane są przez środowiska bazujące na teoriach spiskowych. Prezentowany przez nie obraz historii wygląda tak, jakby wszystko było realizowane w imię „NWO” i korporacyjnego interesu. Tymczasem jest to zwykła konsekwencja powiększania się władzy polityków i roli państw, jaką pełnią w życiu jednostki[1]. Dlatego bardzo ważne jest wyjaśnienie.
    W pierwszej połowie XXw. ścierały się różne siły i interesy, doktryny i ideologie (masonerie, środowiska liberalne, monarchistyczne, socjalistyczne, itd.). Świat przyspieszał ze zmianami geopolitycznymi, a istotnym sposobem osłabiania przeciwnika stało się finansowanie jego wrogów zewnętrznych i wewnętrznych, w tym środowisk opozycyjnych na jego terenie. Efektem tak licznych napięć w tamtym okresie była I i II wojna światowa.

    Niestety taki sposób rozgrywania przeciwnika jest bardzo krótkowzroczny i obarczony dużym ryzykiem. Na przykład w 1932r. podczas demokratycznego przejmowania władzy przez Hitlera, Józef Stalin nie pozwolił kontrolowanej przez niego niemieckiej partii komunistycznej utworzyć rządu większościowego razem z socjaldemokratami – właśnie przeciwko NSDAP. Nie wyraził na to zgody, ponieważ nienawidził i obawiał się socjaldemokratów bardziej, niż samego Hitlera[2].
    Tymczasem inne środowiska, które w słusznej obawie przed rosnącą siłą i wpływami komunistów, niesłusznie finansowały inną populistyczną opcję, czyli Hitlera.

    Zapoznanie się z kontekstem historycznym jest bardzo istotne, ponieważ wnioski płynące z analiz Suttona, bez pamiętania o specyfice tamtych czasów, są odbierane bardzo jednostronnie.

    Dlatego w książce Survival Is Not Enough: Soviet Realities and America’s Future harvardzki profesor Richard Pipes stwierdził: „w swoim szczegółowym opracowaniu sowieckich zakupów zachodniego sprzętu i technologii Sutton prezentuje wnioski niewygodne dla wielu businessmanów i ekonomistów. Z tego powodu jego praca często określana jest jako “ekstremistyczna”, a najczęściej po prostu ignorowana i przemilczana”.

    Co ciekawe również Zbigniew Brzeziński w swojej książce Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era napisał: „aby lepiej zapoznać się z imponującym wkładem zachodu we wczesną fazę rozwoju sowieckiej gospodarki warto przeczytać Western Technology and Soviet Economic Development: 1917-1930 Antony’ego C. Suttona, gdzie zostało opisane jak bardzo rozwój gospodarczy Związku Radzieckiego pomiędzy 1917 a 1930r. uzależniony był od zachodniej pomocy technologicznej, ponieważ przynajmniej 95% przemysłowej infrastruktury ZSRR właśnie taką pomoc otrzymało”[3].

    Antony C. Sutton doktoryzował się na Uniwersytecie Southampton, a od 1963r. był wykładowcą ekonomii na Uniwersytecie Stanu Kalifornia w Los Angeles oraz pracownikiem naukowym w Instytucie Hoovera na Uniwersytecie w Stanford. Rozwój naukowy zakończył w 1973r. Podobno musiał „zwolnić się” z pracy w Instytucie za opublikowanie książki Samobójstwo narodowe: pomoc wojskowa Związkowi Radzieckiemu. W książce znalazły się dowody m.in. na to, że radziecka baza produkcyjna i technologiczna, która w swoim czasie uzbrajała chociażby Viet Cong – była opłacanym głównie przez amerykańskich podatników. Huty i walcownie, fabryka samochodów GAZ – „filia” Forda we wschodniej Rosji oraz wiele innych przedsiębiorstw było zbudowanych z techniczną pomocą USA i korporacji[4].

    Ciężko nie odnieść wrażenia, że podobny scenariusz realizowany jest i dzisiaj. Tylko, że nie jest on częścią planów wprowadzania „NWO”. Jest to efekt krótkowzroczności rządzących i państw – konkurujących ze sobą w geopolitycznej i dynamicznej rozgrywce. Niestety zapominał o tym sam Antony C. Sutton:

    Czarna lista firm wg C. Suttona: General Electric (GE), DuPont, Ford Motor Company, Hercules Motor, Curtiss-Wright Corporation, Kraft Engines, ITT, Osram, Simens, Standard Oil (Esso), IG Farben (Agfa, BASF, Bayer, Aventis), Chase Manhattan Bank (JP Morgan).


Brud/i/Miasto8:

simpson00

simpson00

simpson00

simpson00


Nice1:

Nas & Damian Marley – Patience

Lush z dystansem:

lush

lush

lush

lush

lush

lush

lush

lush

lush

lush

[LUSH]