Matołek (PN-EN ISO 9004:2010)

simpson00.com koziolek
Matołek (PN-EN ISO 9004:2010)
[więcej] [więcej] [więcej] [więcej]

    Projekt, zrealizowany z własnych środków finansowych, powstał zgodnie z Krajową Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także TRIPS (Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej) i WIPO Copyright Treaty (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej).
    Jest artystycznym wykonaniem, korzystającym z zakresu dozwolonego użytku, będącym utworem stanowiącym samoistną całość z przytoczonych urywków utworów lub drobnych utworów w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnieniem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości, w granicach uzasadnionych celem informacji (art. 29).

simpson00.com koziolek

simpson00.com koziolek

simpson00.com koziolek

simpson00.com koziolekWarszawa Centrum, 2013r.0 Responses to “

Matołek (PN-EN ISO 9004:2010)


  • No Comments

Leave a Reply