ściana | muralsimpson diabły częstochowa
[więcej] [więcej]


simpson gdańsk
Never Ending Story


simpson częstochowa
[więcej]
[historia wszczęcia postępowania przez prokuraturę w Częstochowie]


simpson berlin
[więcej]


simpson iron oxide central planning monstfur
Central Planning Power
[więcej]


simpson dziel i rzadz, divide et impera
Divide et Impera – Dziel i Rządź
[więcej]


ordo ab chao
Porządek z Chaosu
[więcej]

mural kręcone lody Kręcone Lody
(„Curly” ice cream: gravy train, dodgy dealings, dirty business)
[więcej] [więcej]
mural usunięty [więcej]


Ligrys Ligrys (aka Lajger)


simpson00.com koziolek Matołek (PN-EN ISO 9004:2010)
(„Fathead goat”: Matołek the Billy-Goat ISO 9004:2010)
[więcej] [więcej] [więcej] [więcej]eurokolhoz „Stany Zjednoczone Europy kosztem suwerenności w drobnych sprawach”
(United States of Europe at the expense of the sovereignty of the little things)
[więcej] [więcej] [więcej] [więcej]Captain America SimpsonCaptain „America”
[więcej] [więcej] [więcej]Bailout Folks SimpsonBailout Folks!
[więcej] [więcej] [więcej] [więcej]globalne ocieplenie oglupienie
globalne ocieplenie oglupienie
& Monstfur
Globalne Ogłupienie
(Global Muddle: Global warming swindle)
[więcej]Consume More
Consumuj*
*WIĘCEJ

(Consume More)

Przekonanie o negatywnym wpływie kumulacji kapitału i oszczędności na gospodarkę było częścią założeń ekonomisty Johna Keynesa. Był on przeciwnikiem idei wolnorynkowej, a zwolennikiem państwowej ingerencji w rynek – w celu reagowania na zachodzące cykle koniunkturalne. Wg jego koncepcji, to popyt konsumpcyjny utrzymuje wzrost gospodarczy i wzrost dochodów. Dlatego powinien być on stymulowany przez państwo w ramach polityki monetarnej, fiskalnej oraz rządowych interwencji i wydatków[1] [2] [3]
(osłabienie wartości pieniądza i ograniczanie kumulacji kapitału w ramach rządowej polityki inflacyjnej zmusza obywateli do wydawania i zaciągania kredytów. Efekty wdrażania tej koncepcji są znane na całym świecie od końca II wojny światowej).Kto Jest Kto
Kto Jest Kto
(Who is Who)
[więcej] [więcej] [więcej] [więcej] [więcej]Lublin Tektura Fest
Korpokracja / Lublin TekturaFest
[więcej]

&

Lublin Tektura Fest
Korpokracja / Warszawa SzablonDżem6
[więcej]Fajrant
Fajrant Socsupermena / fresk mokry / inspiracja projektem zrealizowanym przez Jerzego Jarnuszkiewicza na pl. Konstytucji.Szablon Dżem
Szablon Dżem IVObama?
Vote For Me 2007r. / Obama 2008r.


4 Responses to “ściana | mural


Leave a Reply