Tag Archive for 'artprice.com'

Art złomowisko. Abode of Chaos:

    Abode of Chaos, czyli muzeum we francuskim miasteczku Saint-Romain-au-Mont-d’Or. Jego pomysłodawca, Thierry Ehrmann jest prezesem portalu analizującego rynek sztuki Artprice.com, jak również założycielem lewicowej loży masońskiej. Obecnie zrealizowano tu ok. 2500 prac zaangażowanych politycznie, które razem z otoczeniem XVII wiecznego budynku przypominają strefę działań wojennych lub złomowisko polityki XX i XXIw.:

abode_of_chaos
abode_of_chaos
abode_of_chaos
abode_of_chaos
Więcej na [flickr].