Tag Archive for 'malarstwo'

Revolution will be streamed:


Revolution will be streamed [1] [2]
100x140cm, akryl na płótnie, 2015r.


W Ministerstwie Prawdy:


W Ministerstwie Prawdy
100x140cm, akryl na płótnie, 2014r.


Bohater ostatniej akcji w trakcie wakacji:

simpson00.com
Bohater ostatniej akcji w trakcie wakacji (aka Enough of this shit)
100x140cm, akryl na płótnie, 2014r.


Government Believers:

W rząd wierzący
W rząd wierzący
100x140cm, akryl na płótnie, 2014r.


Paternalizm:


Paternalizm.gov
100x140cm, akryl na płótnie, 2014r.


Gospodarka sterowana centralnie przez widzialne ręce rynku:

sprawiedliwosc spoleczna Gospodarka sterowana centralnie przez widzialne ręce rynku
100x140cm, akryl na płótnie, 2014r.
[więcej] [więcej] [więcej]

„Solidarność Społeczna”:

solidarnosc spoleczna solidarnosc spoleczna
70x100cm, akryl na płótnie, 2013r.

    Przedstawienie 4 super bohaterów utożsamianych z kapitalistycznymi USA. Niestety, to czy dzisiaj faktycznie mamy do czynienia z kapitalizmem jest dyskusyjne. Pewne jest to, że większość państw (w tym i USA) już dawno porzuciła idee wolnorynkowe [1].

    Dlatego nawiązanie do obrazu „Rozstrzelanie VIII” nie jest przypadkowe. Wróblewski podobnie jak znaczna część społeczeństwa uwierzył po wojnie w idee zbrodniczego systemu, jakim okazał się realny socjalizm. „Na swój własny sposób chciał włączyć się w nurt realizmu socjalistycznego sztuką czytelną i reagującą na problemy rzeczywistości. Odpowiedzią na pojawiające się postulaty miał być między innymi cykl Rozstrzelań” przedstawiający zbrodnie narodowego socjalizmu na terenie Polski [culture.pl].

wroblewski_rozstrzelanie
Andrzej Wróblewski „Rozstrzelanie VIII (surrealistyczne)”, 1949r.

    Od 1989r. jesteśmy świadkami wprowadzania w życie 21 postulatów „socjalizmu bez wypaczeń”, o który walczyła Solidarność. Dlatego koncepcja wprowadzenia w Polsce kapitalizmu i systemu wolności jednostki od wpływów państwa w ramach liberalizmu gospodarczego została ograniczona wraz z kolejnymi regulacjami i ustawami na początku lat 90tych. Także wstąpienie do Unii Europejskiej oznaczało zaakceptowanie rozbudowanej koncepcji gospodarki mieszanej w ramach tzw. trzeciej drogi.

    Niestety, wbrew temu co wmawiają rządzący, system ten bardziej walczy z wolnym rynkiem niż sprzyja przedsiębiorczości, rynkowi pracy i wolności jednostki od wpływów instytucji państwa. W tym wszystkim muszą odnaleźć się zwykli ludzie – bohaterowie walczący z wszechogarniającymi regulacjami[2], czyli patologią związaną z ingerencją państwa w rynek. Jak widać, taki system nie wyrównuje szans, lecz tylko pogłębia dysproporcje społeczne [3], a obywatele skazani są na wegetację lub agonię rozciągniętą w czasie [4] [5] [6].

sprawiedliwosc spoleczna


Aktualizacja: Matołek

koziołek matołek
„Matołek”
40x28cm, akryl na desce, 2013r.


Aktualizacja:


CorpoGirl
50x70cm, akryl na płótnie, 2012r.


Aktualizacja:

Mila Pani aka Toxic Foxy Lady simpson00.com
Miła Pani
50x70cm, akryl na płótnie, 2012r


Aktualizacja:

Gdzieś i Nigdzie simpson00.com
Gdzieś i Nigdzie 03
50x70cm, akryl na płótnie, 2011r.


Aktualizacja:

Bessa simpson00.com
Bessa
70x100cm, akryl na płótnie, 2012r