Monthly Archive for Lipiec, 2012

Aktualizacja: Bailout Folks!

Więcej [Link] Bailout Folks Simpson

Bailout Folks Simpson

Bailout Folks Simpson

Bailout Folks Simpson

A po drugiej stronie Dill Gang Team & Great Inc.:

diil gang hxm

diil gang hxmStany Zjednoczone Europy:

Henryka Bochniarz:

    – Też mamy różnice zdań na różne tematy, bo przecież nasze gospodarki się różnią, ale wydaje się, że co do wspólnego celu, jakim powinny być Stany Zjednoczone Europy, myślę, że tutaj nie ma różnic między poszczególnymi organizacjami biznesowymi.
    – Potrzebna jest ucieczka do przodu poprzez wykorzystanie kryzysu do tego, żeby zaproponować, przygotować i wdrożyć zmiany, których prawdopodobnie bez tego kryzysu nie udałoby się w UE przeprowadzić (…)
.
    – Może uda się wykorzystać ten kryzys do tego, żeby UE w końcu zrozumiała, że nie ma innego wyjścia, tylko trzeba iść razem, nawet za cenę rezygnacji z suwerenności w drobnych sprawach. To byłoby z korzyścią dla wszystkich [Link].

Największym mankamentem przekonań prezentowanych przez Henrykę Bochniarz jest dążenie do przeniesienia polityki gospodarczo-społecznej prowadzonej na gruncie państw na poziom międzynarodowy. W jaki sposób miałoby to naprawić jakiekolwiek problemy? W praktyce takie pomysły jedynie oddalą ośrodki władzy od lokalnych społeczności.

Chyba najlepiej problemy związane z przyjęciem takich rozwiązań przedstawił Goldfrey Bloom:


 

Exorbitancja władzy/kto kontroluje kontrolującego/państwo jako korporacja:

Swobody obywatelskie, czyli kto kogo kontroluje – Joanna Potocka


Nice1: Luca Campigotto

Luca Campigotto luca_campigotto
luca_campigotto
luca_campigotto
luca_campigotto

Nice1: Utah & Ether

Utah & Ether