Monthly Archive for Czerwiec, 2013

Protesty w Bahrajnie:

    W mediach było krótko na temat protestów w Bahrajnie [1] [2]. Akurat w tym przypadku specjalnie nie spieszono się z promocją „arabskiej wiosny”. Mimo, że również tam protestujący zaczęli ginąć, to z jakiegoś powodu zachód nawet nie pomyślał, żeby dozbrajać tłumy niezadowolonych ludzi [3] [4] [5]:
Mysiadło oKupacja:

    Raz dialog, a raz monolog. Raz treści jawne, a raz ukryte. Z czasem wszystko nabiera nowego znaczenia:

Eko Mysiadło, ul. Puławska, 2010r.:
eko mysiadlo
Eko Mysiadło, ul. Puławska, 2013r.:
eko mysiadlo
Eko Mysiadło 2013r. w rozszerzonej rzeczywistości:
eko mysiadlo

Po prostu skonsumowano*
*więcej:
(doktryna o złym wpływie kapitału i oszczędności na gospodarkę była częścią założeń ekonomisty Johna Keynesa. Był on przeciwnikiem idei wolnorynkowej, a zwolennikiem państwowej ingerencji w rynek. Wg jego założeń zbawienną siłą napędową jest kredyt i konsumpcja, napędzane np. przez rządową politykę monetarną i fiskalną [1] [2] [3]. Efekty wdrażania tej koncepcji są znane na całym świecie od końca II wojny światowej).