Antony C. Sutton o tajnej historii XX wieku:

sutton_bolshevik_wall_street_hitler
   Wall Street and the Rise of Hitler   Wall Street and the Bolshevik Revolution

Autorem zaprezentowanych książek jest Antony C. Sutton. W jednym i drugim przypadku ich tytuły mówią same za siebie i dają do zrozumienia, co jest najistotniejsze w doprowadzeniu do rewolucji, czy zmian politycznych. Chodzi o ich wsparcie finansowe realizowane poprzez tajne służby różnych państw, które wprowadzają w ten sposób korzystne dla siebie zmiany na terenie przeciwnika. Wiąże się to z technologiczną i finansową pomocą dla zbrodniczych systemów oraz działań wojennych, a na czym przy okazji zarabiają wielkie firmy. Nie bez powodu jeden z rozdziałów książki Wall Street and the Rise of Hitler to „General Electric Funds Hitler”, a drugi „Standard Oil Fuels World War II”.

Niestety książki Suttona wykorzystywane są przez środowiska bazujące na teoriach spiskowych. Prezentowany przez nie obraz historii wygląda tak, jakby wszystko było realizowane w imię „NWO” i korporacyjnego interesu. Dlatego bardzo ważne jest wyjaśnienie:
W pierwszej połowie XX w. ścierały się różne siły i interesy, doktryny i ideologie (masonerie, środowiska liberalne, monarchistyczne, socjalistyczne, itd.). Świat przyspieszał ze zmianami geopolitycznymi, a istotnym sposobem osłabiania przeciwnika stało się finansowanie jego wrogów zewnętrznych i wewnętrznych – w tym środowisk opozycyjnych na jego terenie. Efektem tak licznych napięć w tamtym okresie była I i II wojna światowa.

Niestety taki sposób rozgrywania przeciwnika jest bardzo krótkowzroczny i obarczony dużym ryzykiem. Dla przykładu: ruch komunistyczny najbardziej wspierało Cesarstwo Niemieckie poprzez swoje służby – w celu skutecznego osłabienia Cara podczas trwającej wtedy I wojny światowej[1]. Stąd Lenin i Trocki mieli głównie fundusze na finansowanie swojej działalności, co później miało konsekwencje dla samych Niemiec. Dlaczego?

Ponieważ nieco później w Niemczech, w 1932 r., decydowały się losy tego kraju, który wybierał między dwiema populistycznymi opcjami – narodowosocjalistyczną i komunistyczną[2]. W tym czasie przemysłowcy i finansjera słusznie obawiali się rosnącej siły i wpływów komunistów, dlatego finansowały inną liczącą się wtedy opcję, czyli właśnie Hitlera. Jednak jak się okazało, o losach Niemców zadecydował tak naprawdę Józef Stalin. Nie pozwolił kontrolowanej przez niego niemieckiej partii komunistycznej utworzyć rządu większościowego razem z socjaldemokratami, co powstrzymałoby NSDAP w marszu o władzę. Nie wyraził na to zgody, ponieważ nienawidził socjaldemokratów i bardziej obawiał się ich u władzy, niż Hitlera[3]. Historia ta została poruszona przez Bogusława Wołoszańskiego w Sensacjach XX wieku w odcinku „Stalowe Przymierze”[4][5][6].

Zapoznanie się z kontekstem historycznym jest bardzo istotne, ponieważ wnioski płynące z analiz Suttona, bez pamiętania o specyfice tamtych czasów, mogą być interpretowane bardzo jednostronnie.

Dlatego w książce Survival Is Not Enough: Soviet Realities and America’s Future harvardzki profesor Richard Pipes stwierdził: „w swoim szczegółowym opracowaniu sowieckich zakupów zachodniego sprzętu i technologii Sutton prezentuje wnioski niewygodne dla wielu businessmanów i ekonomistów. Z tego powodu jego praca często określana jest jako “ekstremistyczna”, a najczęściej po prostu ignorowana i przemilczana”.

Co ciekawe również Zbigniew Brzeziński w swojej książce Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era napisał: „aby lepiej zapoznać się z imponującym wkładem zachodu we wczesną fazę rozwoju sowieckiej gospodarki warto przeczytać Western Technology and Soviet Economic Development: 1917-1930 Antony’ego C. Suttona, gdzie zostało opisane jak bardzo rozwój gospodarczy Związku Radzieckiego pomiędzy 1917 a 1930r. uzależniony był od zachodniej pomocy technologicznej, ponieważ przynajmniej 95% przemysłowej infrastruktury ZSRR właśnie taką pomoc otrzymało”[7].

Antony C. Sutton doktoryzował się na Uniwersytecie Southampton, a od 1963r. był wykładowcą ekonomii na Uniwersytecie Stanu Kalifornia w Los Angeles oraz pracownikiem naukowym w Instytucie Hoovera na Uniwersytecie w Stanford. Rozwój naukowy zakończył w 1973r. Podobno musiał „zwolnić się” z pracy w Instytucie za opublikowanie książki Samobójstwo narodowe: pomoc wojskowa Związkowi Radzieckiemu. W książce znalazły się dowody m.in. na to, że radziecka baza produkcyjna i technologiczna, która w swoim czasie uzbrajała chociażby Viet Cong – była opłacanym głównie przez amerykańskich podatników. Huty i walcownie, fabryka samochodów GAZ – „filia” Forda we wschodniej Rosji oraz wiele innych przedsiębiorstw było zbudowanych z techniczną pomocą USA i korporacji[8].

Ciężko nie odnieść wrażenia, że podobny scenariusz realizowany jest i dzisiaj. Tylko, że nie jest on częścią planów wprowadzania „NWO”. Jest to efekt krótkowzroczności rządzących i państw – konkurujących ze sobą w geopolitycznej i dynamicznej rozgrywce. Niestety zapominał o tym sam Antony C. Sutton:

    Czarna lista firm wg C. Suttona: General Electric (GE), DuPont, Ford Motor Company, Hercules Motor, Curtiss-Wright Corporation, Kraft Engines, ITT, Osram, Simens, Standard Oil (Esso), IG Farben (Agfa, BASF, Bayer, Aventis), Chase Manhattan Bank (JP Morgan).

0 Responses to “

Antony C. Sutton o tajnej historii XX wieku:


  • No Comments

Leave a Reply