Tag Archive for 'wystawa'

Trzy wystawy 10 maja

IRON OXIDE pop-up exhibitions

Górnicki
Monstfur
Simpson

Galeria 18A, Warszawa, ul.Bracka 20B, 10 maja 2019 r.
Wydarzenie na FB

Iron Oxide wystawa 10 maja Gornicki Monstfur Simpson

Escape Rooms – Pop Up Gallery:

john keynes

    Instalacja „Panic Room – Luzowanie ilościowe” zaprezentowana podczas wystawy Escape Rooms.

    Na zdjęciu portretowym znajduje się ekonomista John Keynes – twórca obowiązującej od ponad 50-ciu lat polityki gospodarczej państw.
    Keynes uważał, że to popyt i konsumpcja zapewniają stały rozwój gospodarczy, a państwa powinny je napędzać poprzez interwencjonizm na rynku. Na przykład za pomocą podaży pieniądza, co ostatnio realizowały Banki Centralne w ramach tzw. „luzowania ilościowego”.

    Pobudzanie popytu może być osiągnięte dzięki utrzymywaniu wzrostu cen na rynku. Ma to zachęcać ludzi do konsumpcji, a firmy do inwestycji. Dlatego Keynes wychodził z założenia, że gromadzenie oszczędności wśród obywateli i kumulacja kapitału są szkodliwe dla gospodarki. Żeby to utrudnić, i promować konsumpcję (w tym zaciąganie kredytów konsumenckich i inwestycyjnych), państwa w swojej polityce powinny manipulować wysokością stóp procentowych, a oczekiwanym zjawiskiem jest inflacja (co realizowane jest dzisiaj w ramach tzw. „bezpośredniego celu inflacyjnego”).

    Skutkiem tych rozwiązań jest m.in. inflacja popytowa – w tym spadek siły nabywczej pieniędzy, co zaczęto nazywać „podatkiem inflacyjnym”, którym państwo obciąża nieświadomych tego obywateli (dosłownie oznacza to, że stopniowo są okradani z wartości gromadzonych oszczędności – z korzyścią dla rządu).
    Przekonanie keynesistów o słuszności prowadzenia takiej polityki doprowadziło do powstania Krzywej Phillipsa, która wprowadziła dogmat o korelacji niskiego bezrobocia z utrzymywaniem przez rządy inflacji na rynku. Eksperyment ten został podważony przez sam rynek, który z czasem zareagował zjawiskiem nazwanym stagflacją, czyli wysokim bezrobociem i wysoką inflacją.

    John Keynes w 1944 r. wziął udział w konferencji w Bretton Woods będąc jednym z pomysłodawców Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego, a powstanie tych instytucji pozwoliło wprowadzić m.in. jego pomysły na poziom międzynarodowy.

    Polityka silnego interwencjonizmu państwowego w gospodarkę, czyli keynesizm, jest wiodącym nurtem makroekonomicznym na świecie.
    Przeciwny pogląd na rolę państwa oraz oszczędności w gospodarce prezentują przedstawiciele i analizy Austriackiej Szkoły Ekonomii, widząc w interwencjonistycznych pomysłach Keynesa źródło poważnych kryzysów gospodarczych na świecie[1].

john keynes

Cała wystawa została zarejestrowana w postaci spaceru 3D:Problem.gov.pl – Simpson / Walas

Zapraszam na wystawę:

„Problem.gov.pl”
Adam Walas i Simpson
Galeria 18a
Warszawa, ul. Nowogrodzka 18a lok. 2
Wernisaż: 31.01.2015, godz. 19.00

Więcej szczegółów na temat wystawy znajduje się pod tym adresem,

Wywiad przeprowadzony dla MetroWarszawa

Recenzja wystawy w Rzeczpospolitej.Broszura Socjalidarność:

    Źródła wyliczeń i informacji zaprezentowanych w broszurze do wystawy „Socjalidarność: Dyrektywy, zakazy, nakazy, podatki i regulacje”:koszty pracy

zestawienie_podatkow

– Polska
[1] [2] [3], – Wielka Brytania [4] [5] [6] [7] [8],
– Niemcy
[9] [10] [11] [12], – Francja [13].


    Kapitalizm – system ekonomiczny oparty na prywatnej własności środków produkcji, wolnej przedsiębiorczości, wolnym obrocie towarami i usługami oraz na wolnej konkurencji pomiędzy podmiotami [14].

    Korporacjonizm / faszyzm – polityka ekonomiczna państwa nastawiona głównie na duże zakłady produkcyjne, skutkująca zupełnym upadkiem małej i średniej przedsiębiorczości – głównej siły napędowej gospodarki rynkowej [15].

    Socjalizm – doktryna gospodarcza postulująca upowszechnienie świadczeń socjalnych i poddanie gospodarki kontroli społecznej (poprzez instytucje państwowe, samorządowe, korporacyjne lub spółdzielcze). Częścią wspólną wszystkich odmian socjalizmu jest odrzucenie idei kapitalizmu (częściowe lub całkowite) oraz promowanie idei sprawiedliwości społecznej [16].

„Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej” [17].
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
Rozdział I, Art. 2.    “Gospodarka poddana wzmożonej kontroli poprzez instytucje państwowe” w liczbach:

    Specjalna strefa ekonomiczna (SSE) – obszar kraju, w którym działalność gospodarcza prowadzona jest na preferencyjnych warunkach. Firmie, która spełni wysokie wymagania finansowe, państwo gwarantuje zwolnienia z płacenia podatku CIT lub PIT [18] [19]. SSE istnieją m.in. na Białorusi, w Chinach, Korei Północnej i w Polsce.

    Natomiast mocno opodatkowane małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzają 67% PKB tworząc miejsca pracy dla ok. 70% wszystkich zatrudnionych [20] (ok. 14mln [21]). Wg danych statystycznych GUSu z 2013r., w kurczącym się sektorze prywatnym [22] [23] na umowę o pracę zatrudnionych było 5,5mln osób [24].

    Utrzymywany z podatków sektor państwowy w 2012r. zatrudniał w sumie 3,5mln osób, z czego aż 600tys. w administracji publicznej [25].

    18,7mld zł – finansowa skala nieprawidłowości wykryta przez NIK w instytucjach państwowych w 2012r. [26].

    22600zł – tyle średnio w ciągu roku musi oddać państwu czteroosobowa rodzina w ramach podatku PIT, akcyzy, VAT, ZUS i NFZ [27].

Polska zajmuje 59 miejsce w Raporcie Wolności Gospodarczej Świata [28].

W styczniu 2014r. bezrobocie wyniosło 14% (2,2mln obywateli) [29].

Wg nieoficjalnych danych z kraju mogło wyjechać już ponad 2,5mln ludzi [30] [31].

„Socjalidarność” – Wystawa 27.02.2014r.:


simpson
zaprasza na wystawę malarstwa:


socjalidarnosc
    Prace zaprezentowane w ramach wystawy „SOCJALIDARNOŚĆ” opisują aktualną kondycję państwa. Państwa, które pod postacią szlachetnych haseł z lat transformacji ustrojowej: „Sprawiedliwości” i „Solidarności społecznej”, uzasadnia rozszerzanie rządowej kontroli oraz zwiększanie obciążeń podatkowych.

    Od końca lat 80-tych, hasła „Sprawiedliwość społeczna” i „Solidarność” podtrzymywane są jedynie w obietnicach polityków. W praktyce służą do załatwiania partykularnych interesów, a ich sens oderwał się od pierwotnego znaczenia. W tym wszystkim, pod ustawowym przymusem, muszą odnaleźć się zwykli obywatele – bohaterowie walczący z wszechogarniającymi „Dyrektywami, zakazami, nakazami, podatkami i regulacjami”.

    Narastający interwencjonizm państwowy głównie pogłębia podziały. Nie wyrównuje szans, a raczej sprzyja polaryzacji ekonomicznej społeczeństwa. Skutkiem tego jest obecna sytuacja gospodarcza i demograficzna oraz emigracja o podłożu ekonomicznym.

Wernisaż 27 lutego 2014r. o godz. 18:00,
Wystawę będzie można oglądać do 6 marca,

Atelier na Grzybowskiej
Ul. Grzybowska 6/10, Warszawa


Wystawa:

plakat wystawa simpson


Simpson – „DystrybucjaWładzy”
Wystawa malarstwa

10 sierpnia 2012 godzina 19:00
Galeria 3678
Dom Artysty Plastyka
Mazowiecka 11a

Projekt finansowany przez m.st. Warszawę – Dzielnicę Śródmieście

Wsparcie promocyjne:


Zapraszam!